Skip to main content
WinkelmandClose Cart

Cookie & Privacy Statement Nescius B.V.

Nescius B.V.
Herenweg 133
2105 MG Heemstede
KvK 81734344
NL862200052.B.01
info@nescius.nl

Nescius B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens die door haar afnemers zijn aangeleverd. In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hieronder treft u een overzicht van het type gegevens dat we verzamelen, de doeleinden daarvan, de manier van verwerken, cookies en het recht op inzage, wijziging en verwijdering. 

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Onze manier van werken is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens

 • Nescius B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens uit eigen beweging verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website of op een andere wijze. 
 • Nescius B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken, indien door u expliciet ingevuld via onze website:
   • Naam
   • Emailadres
   • Adres
   • Betaalgegevens
   • Telefoonnummer
   • Bedrijfsnaam
   • Adres
   • Land
   • Btw-nummer

  Daarnaast kan Nescius B.V. het IP-adres van bezoekers verwerken.

 • Wanneer u contact opneemt met Nescius B.V. via het contactformulier, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen.

Doeleinden van gegevensverwerking

 • Nescius B.V. zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt voor specifieke, expliciet omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. 
 • Uw persoonsgegevens worden door Nescius B.V. verwerkt om overeenkomsten en diensten aan te kunnen gaan en uit te voeren die passen bij een normale bedrijfsvoering. Om deze dienstverlening te optimaliseren, kunnen de gegevens ook worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en om de relatie met afnemers van onze diensten en producten te beheren.

Nieuwsbrieven

 • U kunt zich vrijwillig en vrijblijvend inschrijven voor de nieuwsbrief van Nescius B.V., via de footer op de website, tijdens de aanmeldprocedure voor activiteiten of door hiervoor een schriftelijk verzoek te versturen naar info@nescius.nl
 • De nieuwsbrief van Nescius B.V. wordt ca. eens per twee maanden verstuurd. Al onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. 
 • U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden voor de nieuwsbrieven. Als u de gegevens die we van u hebben wilt inzien of als u wilt dat we uw gegevens verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar info@nescius.nl met dit verzoek.

Marketingactiviteiten en cookies

 • Als onderdeel van onze marketingactiviteiten monitort Nescius B.V. algemene bezoekersgegevens van onze websitebezoekers. Met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser verstuurt, kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses met betrekking tot bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. 
 • Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om klantrelaties te onderhouden. Voorbeelden zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Nescius B.V.
 • Voor optimaal gebruiksgemak van bezoekers plaatst Nescius B.V. cookies op het device waarmee de bezoeker de website bekijkt. Zo kan bijvoorbeeld onthouden worden welke pagina’s u hebt bekeken.

Bewaartermijn

 • Nescius B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer dan tien jaar bewaard. 
 • Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken naar behoren uit te kunnen voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als er geen overeenkomst met u is, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard. 
 • Om de gegevens direct te laten verwijderen kunt u een e-mail sturen aan info@nescius.nl.

Minderjarigen

Het is niet onze intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van een websitebezoeker niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Veiligheid

Nescius B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld alleen verwerkt door mensen die verplicht zijn tot geheimhouding en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Nescius B.V. zorgt voor een passende bescherming van persoonsgegevens en beschermt de toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve beveiligingsmaatregelen. Op deze manier minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en wijziging. Denk hierbij aan firewalls, encryptie van data en fysieke en administratieve toegangscontrole tot de data en servers. Als u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, neem dan contact met ons op via info@nescius.nl.

Derden

Bij samenwerking met externe partijen waarbij gegevens worden verwerkt van persoonsgegevens maakt Nescius B.V. afspraken over de eisen ten aanzien van gegevensuitwisseling. Deze overeenkomsten zijn in overeenstemming met de wet.

Rechten van proefpersonen

 • Nescius B.V. respecteert alle rechten van de betrokkenen, zoals bepaald in de AVG. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nescius.nl. Nescius B.V. zal zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. U hebt het recht om een ​​overdracht van alle gegevens die u hebt verstrekt of namens u zijn verstrekt rechtstreeks aan een andere partij te vragen. 
 • We kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat we op dergelijke verzoeken kunnen reageren.

Klachten

 • U hebt altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 • Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk hierover in eerste instantie direct contact met ons op te nemen.