Skip to main content
WinkelmandClose Cart

Over Nescius

De naam Nescius komt uit het Latijn en betekent ‘niet-weten’. Bij Nescius nemen we samen een kijkje achter de sluier van onze alledaagse overtuigingen en veronderstellingen. We verleiden je om op een andere manier te kijken en denken.

Wij zijn ervan overtuigd dat we allemaal in denken en handelen beïnvloed worden door individuele processen en patronen. De psychoanalyse is de enige wetenschap die zich bezighoudt met wat mensen onbewust drijft en welke motieven ten grondslag liggen aan hun denken en handelen.

Met Nescius willen we onze kennis over het psychoanalytische gedachtegoed met je delen en samen nieuwsgierig worden naar wat je beweegt en drijft. We zijn er ook van overtuigd dat het ontdekken van de wereld in jezelf leidt tot het verbeteren van de wereld om je heen. De maatschappij en het individu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De maatschappij is mensenwerk.

Wie we zijn

Wouter Ströer

Wouter Ströer is psychotherapeut. In de dagelijkse praktijk behandelt hij patiënten, geeft supervisie en stuurt een praktijk met 20 therapeuten aan. Hij is door Mario Montessori (de kleinzoon van Maria Montessori) opgeleid in een breed psychoanalytisch denkmodel. Daarnaast zet hij zich in om het beleid van de gezondheidszorg te verbeteren en schrijft hij regelmatig opiniestukken.

“Het psychoanalytische gedachtegoed verleidt je om met meer diepgang en humor in het leven te staan. Het biedt nieuwe manieren van kijken en inzichten in de drijfveren van ons allemaal. In therapie merken we dat mensen een nieuwe manier van kijken naar zichzelf ontwikkelen en daar enthousiast van worden. We willen dat niet alleen beperken tot de spreekkamer en zijn ervan overtuigd dat mensen de inzichten uit het psychoanalytische gedachtegoed ook daarbuiten goed kunnen gebruiken.“

Arthur Eaton

Arthur Eaton is psycholoog en schrijver. Hij behandelt patiënten in een praktijk voor psychotherapie en schrijft essays en kritieken voor NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Hij schreef twee boeken genaamd ‘De kleine Freud’ en ‘Waar ik ophoud.’ In 2017 is hij gepromoveerd in psychoanalytische studies aan University College London (UCL).

"Het psychoanalytische gedachtegoed leert ons dat denken en doen worden bepaald door onbewuste gevoelens en gedachten, die met elkaar in conflict kunnen zijn. Die kennis is niet alleen van belang in de therapeutische spreekkamer. Nescius is er om het psychoanalytische gedachtegoed vanuit een open en nieuwsgierige houding te ontdekken, en een plek te geven in onze samenleving."

Helmer Stoel

Helmer Stoel is filosoof en schrijver. Hij heeft zijn promotie behaald aan de Goethe Universiteit in Frankfurt am Main en de Universiteit van Padua. Hij is altijd al geïnteresseerd geweest in de psychoanalyse en wat dit kan betekenen voor de manier waarop we met elkaar samenleven. Nu werkt hij voor de Europese Commissie, geeft les, en schrijft daarnaast stukken.

"Ik denk dat Nescius Nederland iets nieuws kan bieden. Een plek die in een concrete behoefte voorziet door mensen de ruimte aan te reiken om een stap terug te doen van de alledaagse hectiek en samen op bepaalde thema's te reflecteren. Vooral het idee van de onbevooroordeelde blik vind ik heel waardevol, het idee dat je – door een gezonde afstand te nemen tot je eigen oordelen en vooronderstellingen – zo echt open het gesprek kan aangaan. Als filosoof vind ik het persoonlijk interessant dat dit idee een kernwaarde is die de psychoanalyse met de filosofie deelt. In de filosofie heeft het immers, van Socrates tot Kierkegaard, Husserl, en Appel, altijd centraal gestaan. Als Socrates zegt: 'Het leven dat niet onderzocht wordt, is de moeite niet waard' – dan valt te zeggen dat juist Nescius zulke ruimte voor reflectie wil bieden."

Niek Penning

Niek Penning is psycholoog en rondt eind 2022 zijn opleiding tot psychotherapeut af. Vanuit zijn praktijk in Rotterdam behandelt hij mensen met uiteenlopende psychische klachten. Het psychoanalytische gedachtegoed is hierbij zijn belangrijkste leidraad en inspiratiebron.

“De psychoanalyse heeft vanuit de verte altijd gelonkt, maar kwam voor mij pas echt tot leven toen ik doorkreeg dat ze niet alleen maar een intellectueel bouwwerk was om van een afstand te bewonderen, maar een hele speelse en bevrijdende manier van denken bood om iets meer van mezelf te gaan begrijpen. En om anders – losser misschien - om te gaan met datgene wat ik (nog) niet begreep. Voor mij is Nescius een plek die de mogelijkheid biedt om in dialoog te gaan, en - via de psychoanalyse - taal en concepten aangereikt te krijgen die kunnen helpen je eigen binnenwereld, die van anderen, en de wereld om je heen met andere ogen te bezien.”

Benieuwd naar de rol van de psychoanalyse in ons werk?

Meer over de psychoanalyse