Skip to main content
WinkelmandClose Cart

Over Nescius

De naam Nescius komt uit het Latijn en betekent ‘niet-weten’. Bij Nescius nemen we samen een kijkje achter de sluier van onze alledaagse overtuigingen en veronderstellingen. We verleiden je om op een andere manier te kijken en denken.

Wij zijn ervan overtuigd dat we allemaal in denken en handelen beïnvloed worden door individuele processen en patronen. De psychoanalyse is de enige wetenschap die zich bezighoudt met wat mensen onbewust drijft en welke motieven ten grondslag liggen aan hun denken en handelen.

Met Nescius willen we onze kennis over het psychoanalytische gedachtegoed met je delen en samen nieuwsgierig worden naar wat je beweegt en drijft. We zijn er ook van overtuigd dat het ontdekken van de wereld in jezelf leidt tot het verbeteren van de wereld om je heen. De maatschappij en het individu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De maatschappij is mensenwerk.

Wie we zijn

Wouter Ströer

Wouter Ströer is psychotherapeut. In de dagelijkse praktijk behandelt hij patiënten, geeft supervisie en stuurt een praktijk met 20 therapeuten aan. Hij is door Mario Montessori (de kleinzoon van Maria Montessori) opgeleid in een breed psychoanalytisch denkmodel. Daarnaast zet hij zich in om het beleid van de gezondheidszorg te verbeteren en schrijft hij regelmatig opiniestukken.

“Het psychoanalytische gedachtegoed verleidt je om met meer diepgang en humor in het leven te staan. Het biedt nieuwe manieren van kijken en inzichten in de drijfveren van ons allemaal. In therapie merken we dat mensen een nieuwe manier van kijken naar zichzelf ontwikkelen en daar enthousiast van worden. We willen dat niet alleen beperken tot de spreekkamer en zijn ervan overtuigd dat mensen de inzichten uit het psychoanalytische gedachtegoed ook daarbuiten goed kunnen gebruiken.“

Arthur Eaton

Arthur Eaton is psycholoog en schrijver. Hij behandelt patiënten in een praktijk voor psychotherapie en schrijft essays en kritieken voor NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Hij schreef twee boeken genaamd ‘De kleine Freud’ en ‘Waar ik ophoud.’ In 2017 is hij gepromoveerd in psychoanalytische studies aan University College London (UCL).

"Het psychoanalytische gedachtegoed leert ons dat denken en doen worden bepaald door onbewuste gevoelens en gedachten, die met elkaar in conflict kunnen zijn. Die kennis is niet alleen van belang in de therapeutische spreekkamer. Nescius is er om het psychoanalytische gedachtegoed vanuit een open en nieuwsgierige houding te ontdekken, en een plek te geven in onze samenleving."

Benieuwd naar de rol van de psychoanalyse in ons werk?

Meer over de psychoanalyse