Skip to main content
WinkelmandClose Cart

Wat verstaan we eigenlijk onder vriendschap?

Wij zien vriendschap als een vrijwillige verbinding tussen mensen die gebaseerd is op vertrouwen. Vrienden zijn vaak de eerste verbindingen die we aangaan buiten het gezin waarin we opgroeien. Daardoor spelen vriendschappen een belangrijke rol in onze ontwikkeling. Ze vertegenwoordigen de start van een leven met mensen die je zelf om je heen kiest. Daardoor zijn vriendschappen vaak minder belastend dan de omgang met familie. Je concurreert met je vrienden niet om de liefde van een ouder, zoals dat soms wel het geval is tussen broers en zussen. Maar dat betekent niet dat vriendschappen helemaal vrij zijn van jaloezie en afgunst. Toch zit er in vriendschap altijd de belofte van gelijkwaardigheid.

Verschillende soorten vriendschap

De meeste mensen hebben wel een rangorde in hun vriendschappen. Er zijn vriendschappen voor het leven, vrienden die horen bij een bepaalde levensfase, je hebt bevriende collega’s of vrienden waarmee je alleen in groepsverband afspreekt. Het interessante aan deze verschillende soorten van vriendschap is dat ze vaak een onderdeel van onszelf vertegenwoordigen.

Waarop kies je vrienden uit?

Zoals we net al schreven herken je in veel vriendschappen iets uit jezelf. Soms deel je gemeenschappelijke interesses, of je begrijpt dat je met deze persoon ergens over kunt praten, iets kan uitwerken. Het lijkt of bepaalde typen mensen je gewoon beter liggen en andere minder. Vaak behoren deze mensen tot dezelfde sociale klasse als jij, spreken in hetzelfde jargon of delen eenzelfde achtergrond. Maar gelukkig is dit niet altijd zo. Een vriendschap met iemand die heel anders is dan jij, kan je wereld enorm verrijken.

Vriendschap en seksualiteit

In onze cultuur schrijven we vriendschappen niet zo hoog aan als romantische relaties. Het verschil zit hier vaak in het feit dat seksualiteit een rol speelt bij romantische relaties. Vriendschappen blijven meestal buiten het seksuele. Tegenwoordig zie je wel steeds vaker vriendschappen waarin ook seksualiteit een rol speelt. Dat heeft te maken met onze verschuivende normen ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Hoe kijkt Nescius naar het fenomeen vriendschap?

In een vriendschap streef je ernaar om niet te oordelen. Je accepteert elkaar zoals je bent. Wij mensen zijn groepsdieren en onze vriendschap vormen daar een belangrijk onderdeel in.

In moeilijke tijden (oorlogen, crises) val je terug op vriendschappen. Een belangrijke bron van aandacht. Je zult je hart makkelijker openen bij je vrienden dan bij je familie. In vriendschappen kun je ook veel vinden van wat je in een therapie krijgt: aandacht, zor en een ruimte om te spreken. Vrienden kunnen je dingen vertellen die anderen je niet vertellen. Ze houden je een spiegel voor.

Benieuwd naar onze bijeenkomsten?